บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 23/11/2564
เครื่องฟอกอากาศ Blueair สามารถกำจัดไวรัสโคโรนาได้หรือไม่

เครื่องฟอกอากาศ Blueair สามารถกำจัดไวรัสโคโรนาได้หรือไม่

  •  1 มิถุนายน 2564

เครื่องฟอกอากาศ Blueair สามารถกำจัดไวรัสโคโรนาได้หรือไม่

เพื่อช่วยตอบคําถามนี้ เราใช้วิธีการเชิงรุกในการนําเครื่องฟอกอากาศรุ่น HealthProtect™ ของเราไปทดสอบในฐานะแบรนด์ชั้นนำ¹ เพื่อทดสอบกับไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีชีวิต ผลลัพธ์จากห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ MRIGlobal แสดงให้เห็นว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น HealthProtect ซีรีส์ 7400 ของเรามีประสิทธิภาพในการกำจัด 99.99% ของไวรัสที่มีชีวิตที่อยู่ในอากาศ (SARS-CoV-2) จากห้องทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพขนาด 13 ฟุต3 ²

Blueair เป็นแบรนด์เครื่องฟอกอากาศชั้นนำ ที่ทดสอบกับไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีชีวิตด้วยเครื่องฟอกอากาศรุ่น HealthProtect ของเรา

โคโรนาไวรัส (COVID-19) คืออะไร

แม้มักจะใช้แทนกันโดยผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ ที่จริงแล้วมีความแตกต่างที่สําคัญระหว่าง COVID-19, ไวรัสโคโรนา, และ SARS-CoV-2 ไวรัสที่เป็นเชื้อไวรัสมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า SARS-CoV-2 ซึ่งย่อมาจากไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ภายในตระกูลไวรัสโคโรนา โรคที่เกิดจากไวรัสเรียกว่า COVID-19 (‘CO’ ย่อมาจากคำว่า "corona", "VI" ย่อมาจาก "virus", และ "D" ย่อมาจาก "disease") ในเนื้อหาต่อไปนี้ จะเรียก SARS-CoV-2 ว่า "ไวรัสโคโรนา"

วิธีแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา

จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค การสัมผัสกับละอองฝอยจากทางเดินหายใจที่มีไวรัสที่ทำให้ติดเชื้อเป็นวิธีหลักที่ทำให้ผู้คนติดเชื้อ SARS-CoV-2 (ไวรัสที่ทําให้เกิด COVID-19) การสัมผัสกับละอองฝอยจากทางเดินหายใจที่มีไวรัส สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการสัมผัสโดยตรง (ตัวอย่างเช่น การจับมือ) หรือทางอากาศ³

เหตุผลที่เราทําเช่นนี้

ด้วยแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมของสวีเดน คุณภาพเป็นหัวใจสําคัญของทุกสิ่งที่เราทํา เราชนะการทดสอบอิสระโดยบุคคลที่สามด้วยวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ที่ซื่อสัตย์และเป็นจริง ในขณะที่แบรนด์อื่นๆ รายงานการกําจัดไวรัสโคโรนา โดยใช้สารทดแทนไวรัสหรือสารคล้ายไวรัส เราตั้งเป้าหมายที่สูงกว่าด้วยวิธีการทดสอบของเรา เราทําการทดสอบการกําจัดด้วยวิธีที่ดีที่สุดที่เราทราบ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพโดยใช้ไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ที่มีชีวิต

เส้นทางการทดสอบของเรา

ก่อนอื่น เราระบุหาห้องปฏิบัติการระดับโลกเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถรองรับการทดสอบไวรัสโคโรนาที่มีชีวิตแบบละอองลอยได้ ได้แก่ MRIGlobal ในสหรัฐอเมริกา ห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพที่ได้รับการรับรองที่มีประวัติความปลอดภัยและความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมตามสัญญาสําหรับพันธมิตรของรัฐบาลและอุตสาหกรรม รวมถึง DOD, CDC, EPA และ NIH

การดักจับอนุภาคไวรัส SARS-CoV-2 ที่ยังมีชีวิต

ในการทดสอบการกําจัดไวรัสโคโรนา เครื่องฟอกอากาศ Blueair HealthProtect 7410i ถูกวางไว้ภายในตู้ปลอดเชื้อ คลาส III ซึ่งวัดขนาดได้ 13 ฟุต³ แม้ว่ารุ่นซีรีส์ 7400 ของเราเป็น AHAM Verifide® สําหรับขนาดห้องสูงสุด 418 ฟุต² แต่ขนาดของพื้นที่ทดสอบถูกจํากัดด้วยระเบียบวิธีด้านความปลอดภัยสําหรับปริมาณของอนุภาคไวรัสละอองลอยที่อนุญาต⁴ 

อนุภาคไวรัสที่มีชีวิตได้รับแรงดัน หรือที่เรียกว่าการทำให้เป็นละอองลอยโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องพ่นละอองไฟฟ้า เพื่อจําลองอนุภาคละเอียดของละอองฝอยจากทางเดินหายใจที่แพร่กระจายจากผู้ติดเชื้อ ละอองฝอยเหล่านี้สามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้ 2-3 ชั่วโมง⁵

ส่วนที่ 1: การวัดความเข้มข้นของไวรัสโคโรนาในอากาศแบบไม่มีเครื่องฟอกอากาศ

 

เพื่อให้เข้าใจว่าไวรัสจะยังคงอยู่ในอากาศมากแค่ไหน โดยไม่มีเครื่องฟอกอากาศ มีการทดสอบ 3 ครั้งภายในตู้ปลอดเชื้อโดยปิดเครื่องฟอกอากาศไว้ อนุภาคไวรัสถูกปล่อยออกมาในพื้นที่โดยใช้อุปกรณ์ที่ให้แรงดัน เปลี่ยนอนุภาคเป็นหมอกละอองลอยและไหลเวียนโดยพัดลมเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกระจายไปทั่วพื้นที่ทดสอบ หลังจากผ่านไป 5 นาที มีการเก็บตัวอย่างเพื่อวัดความเข้มข้นของอนุภาคไวรัสโคโรนาในอากาศ ค่าเฉลี่ยของการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง กลายมาเป็นค่าวัดพื้นฐานของเรา

ส่วนที่ 2: การวัดการกําจัดไวรัสในอากาศของเครื่องฟอกอากาศ

 

ขั้นตอนต่อไป กระบวนการเดียวกันจะถูกดำเนินการซ้ำ 3 ครั้ง ยกเว้นว่าครั้งนี้เราเปิดเครื่องฟอกอากาศ HealthProtect 7410i ไว้ 10 นาที เช่นเดียวกับการทดสอบพื้นฐาน 3 ครั้ง ได้มีการเก็บตัวอย่างหลังจาก 5 นาทีเพื่อวัดความเข้มข้นของอนุภาคละอองลอยของไวรัสโคโรนา ค่าเฉลี่ยของการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง จะเป็นการวัด ค่าที่ลดลงหรือกําจัดออกไป เมื่อเปรียบเทียบกับการวัดพื้นฐาน ผลลัพธ์ได้แสดงว่า 99.99% ของ SARS-CoV-2 ที่มีชีวิตในรูปแบบละอองลอยถูกกำจัดออกไปจากอากาศในห้องทดสอบ

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 99.99% ของไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีชีวิตถูกกำจัดออกไปจากอากาศในห้องทดสอบโดยเครื่องฟอกอากาศรุ่น HealthProtect ซีรีส์ 7400

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอากาศบริสุทธิ์ที่ระบายอากาศและหมุนเวียนเพื่อลดการสัมผัสกับไวรัสโคโรนา โปรดดูแนวทางปฏิบัติและคําแนะนําจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค และ หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา⁵

"เมื่อใช้อย่างถูกต้อง เครื่องฟอกอากาศสามารถช่วยลดสารปนเปื้อนในอากาศ รวมถึงไวรัสในบ้านหรือพื้นที่ปิดล้อม" ตามที่ EPA⁶ กล่าว

https://www.blueair.com/th/coronavirus.html